[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37 38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1081เข็มกลัดติดเนคไท ชาวไร่ – ชาวเรือ
ผู้บริจาค : นายวิจิตร อาวะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 20 ก.ค. 48
1082วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ก.ค. 48
1083วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2548
ผู้บริจาค : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ก.ค. 48
1084หนังสือ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2546 – 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ส.ค. 48
1085เอกสารประกอบการสัมมนา การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ส.ค. 48
1086หนังสือ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1ปี 8 มิถุนายน 2547 – 31 มีนาคม 2548
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 5 ส.ค. 48
1087หัวเข็มขัดชายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมสาย
ผู้บริจาค : นายอรรณพ ดิษรินะกุล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ส.ค. 48
1088สูจิบัตร ครบรอบปีที่ 9 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ส.ค. 48
1089เอกสารที่ระลึก พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ส.ค. 48
1090เอกสาร อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ส.ค. 48
1091เอกสาร พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 18 ส.ค. 48
1092เอกสาร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารพุทธศาสนสถานและองค์พระพุทธรูปประดิษฐาน ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศรีราชา
ผู้บริจาค : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ส.ค. 48
1093หนังสืออนุสรณ์ พิธีเคลื่อนย้ายและอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐเป็นพระพุทธรูปปฏิมาประธาน
ผู้บริจาค : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ส.ค. 48
1094CD วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2548
ผู้บริจาค : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 16 ก.ย. 48
1095ภาพข่าวงานพิธี “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯทรงเปิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ก.ย. 48
1096ภาพข่าวงานพิธี “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเปิดสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร์” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ก.ย. 48
1097หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ก.ย. 48
1098หนังสือ 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ก.ย. 48
1099หนังสือดวงแก้วในดวงใจ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 23 ก.ย. 48
1100เอกสารแนะนำศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU. Convention Center)
ผู้บริจาค : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 29 ก.ย. 48
1101เหรียญที่ระลึก ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2546
ผู้บริจาค : นางสุนันทา คัมภีร์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 30 ก.ย. 48
1102หนังสือ ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 3 ต.ค. 48
1103หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2548 27-29 กรกฎาคม 2548
ผู้บริจาค : สำนักทะเบียนและประมวลผล
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 25 ต.ค. 48
1104หนังสือ เกษตรศาสตร์ 2500 (อนุสรณ์ปริญญาและอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2499-2500)
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48
1105เอกสารดัมมี่รูปหนังสือฯ น้องใหม่ มก.
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48
1106ภาพถ่ายที่เป็นส่วนของหนังสือพิมพ์ติดผนัง
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48
1107สมุด lab บักเตรีวิทยา 201 (2499)
ผู้บริจาค : นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48
1108หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 3 เล่ม 1-6
ผู้บริจาค : ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48
1109หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 4 เล่ม 7-12
ผู้บริจาค : ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48
1110หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 6 เล่ม 1-6
ผู้บริจาค : ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 31 ต.ค. 48

TOP | Close windows.