[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 51 52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
1501หนังสือ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 มิ.ย. 49
1502การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 1 เมษายน 2548-31 มีนาคม 2549
ผู้บริจาค : มก.
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 26 มิ.ย. 49
1503นาฬิกาตั้งโต๊ะ จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1504ถ้วยซุปที่ระลึก จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1505เข็มกลัด จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1506ของที่ระลึกรูปผีเสื้อ จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1507ที่ทับกระดาษ จาก HIROSHIMA UNIVERSITY
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1508โล่ที่ระลึกจาก MIYASIMA
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1509หน้ากาก จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1510ชุดกาแฟที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1511ไข่นกกระจอกเพ้นท์ลาย ช้าง แรด เสือ สิงโต ควาย ม้า
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1512ของที่ระลึก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1513โล่ที่ระลึก (Fighting on Elephant)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1514โล่ที่ระลึก (พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหง)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1515กุ้งมังกรที่ระลึก (ในกรอบรูป)
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1516โล่ไม้ แกะสลักมังกร
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1517ไก่แก้วที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1518แจกันไม้ จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1519ของที่ระลึกจากโรงเรียนนายเรือ การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร่ ประจำปี 2545
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1520ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1521ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1522ภาพวาดภูเขาไฟฟูจิ จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1523ภาพวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากประเทศเวียดนาม
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1524กล่องสีทอง ลายดอกไม้ จากประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1525เรือหัวโทง จากนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1526ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1527ของที่ระลึกจากญี่ปุ่น
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1528ของที่ระลึก จาก Porto ประเทศโปตุเกส
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1529ชุดชงน้ำชาที่ระลึก
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49
1530ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 28 มิ.ย. 49

TOP | Close windows.