[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 72 73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
2131โล่ที่ระลึกจาก Sekolah Menengah Methodist (ACS) Kelang Selangor Malaysia
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2132ของที่ระลึกภาพแมว
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2133ของที่ระลึกดอกไม้ประดิษฐ์
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2134นาฬิกาที่ระลึก จากการประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ – มหิดล – ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2135โล่ที่ระลึกจาก MEMENTO
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2136ของที่ระลึก จากการแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2521
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2137ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2138โล่ที่ระลึกจาก University of Malaya
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2139ของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2140โล่ขอขอบคุณจาก บริษัท ซี พี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 17 ธ.ค. 2548
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2141ของที่ระลึก จากสวนนงนุช พัทยา
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2142ของที่ระลึกจาก Marhi Ahtisaari, Finland
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2143ของที่ระลึกจาก Sripatum University
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2144เหรียญที่ระลึก โครงการป่ารักน้ำ 12 สิงหา เทิด 72 พรรษา มหาราช
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2145ของที่ระลึกจากงาน The Fifth Inter-Asian Cornimprovement workshop Bangkok , Thailand
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2146ภาพถ่ายพระพิรุณทรงนาค งานวันปิดโลกกิจกรรม 2545
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2147เข็มกลัดอักษรจีน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2148ของที่ระลึกวันการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2149โล่มหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 2002
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2150ที่ทับกระดาษ จากThe University of Western Australia
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2151เหรียญที่ระลึกจาก Warszawa
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2152ไม้สลักรูปกระบือ จาก second asian seminar
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2153ของที่ระลึกจาก Akademla Rolnilza
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2154เข็มกลัดติดเนคไท HUST
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2155ของที่ระลึกจาก Balaton
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2156ของที่ระลึก ถาดภาพภูเขาไฟฟูจิ
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2157ภาพวาดคนตีกลอง
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2158เหรียญกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2159เหรียญที่ระลึก จาก KOCHI
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557
2160ของที่ระลึก OX-Tiger
ผู้บริจาค : สำนักงานอธิการบดี
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 22 พ.ค. 2557

TOP | Close windows.