[Login]
วัตถุหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทะเบียนผู้บริจาค

ค้นหารายการ/ผู้บริจาค
จำนวนทั้งหมด   2662   รายการแสดงหน้าละ     รายการ
หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

ลำดับที่ รูปภาพ รายการ  จำนวน 
241หนังสือคู่มือนิสิต ปี 2512
ผู้บริจาค : นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 46
242หนังสือคู่มือนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2523-2524
ผู้บริจาค : นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 46
243หนังสือครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2534
ผู้บริจาค : นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 8 ม.ค. 46
244ภาพถ่ายซุ้มต้อนรับน้องใหม่หน้าประตูใหญ่ เกษตรรุ่น 24 (2507)
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
245ภาพถ่ายขบวนม้ารับน้องของรุ่นพี่หน้าหอประชุม เกษตร รุ่น 24 (2507)
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
246ภาพถ่ายประเพณีชิงธงในพิธีแย่งสีรุ่น 24 : 2507 ตอนเช้าที่สนามรักบี้อินทรีจันทรสถิตย์
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
247ภาพถ่ายขบวนน้องใหม่บนถนนงามวงศ์วานยุคเก่า (อดีต 2507)
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
248ภาพถ่ายทิวทัศน์ใหม่ถนนงามวงศ์วานยุคใหม่ (ปัจจุบัน 2545)
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
249ภาพถ่ายนิสิตปีที่ 1 รุ่น 24 หน้าตึก 9 (2507)
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
250ภาพถ่ายตึก 9 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตึกส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
251ภาพถ่ายนิสิตปีที่ 1 รุ่น 24 ตึก 9 ที่หน้าหอประชุมใหญ่ 2507
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
252ภาพถ่ายหน้าหอประชุมใหญ่ในปัจจุบัน
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
253ภาพถ่ายรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25 ประตูหน้ามหาวิทยาลัย
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
254ภาพถ่ายรุ่นพี่เลี้ยงรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
255ภาพถ่ายวันพัฒนาในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2 กุมภาพันธ์ 2508
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
256ภาพถ่ายขบวนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
257ภาพถ่ายรุ่นพี่ปีสองเตรียมงานแสดงเพื่อรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
258ภาพถ่าย ดร. ศุภกิจ อังศุภากร และดร.เล็ก อัศวพลังชัย
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
259ภาพถ่าย เป็นนิสิตเกษตรปี 1 จากราชบุรี 1 คน (อดีต)
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
260ภาพถ่ายอยู่พร้อมครอบครัว รวม 6 คน ของ ดร. ศุภกิจ อังศุภากร
ผู้บริจาค : ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
261ภาพถ่ายงาน The International Forum on Frontier Technology for The 21st Century and Potential Collaboration with Kasetsart University 30 May – 2 June 2002
ผู้บริจาค : กองวิเทศสัมพันธ์
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
262ตู้กระจกเก็บฉลองพระองค์ครุย
ผู้บริจาค : กองแผนงาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
263ฉลองพระองค์ครุยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริจาค : กองแผนงาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
264หนังสือ 60ปี แห่งความภูมิภาคใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของเรา
ผู้บริจาค : กองแผนงาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 10 ม.ค. 46
265ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เหตุการณ์ด้านการพัฒนาอาจารย์ ของ มก.
ผู้บริจาค : ศ. ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 13 ม.ค. 46
266หนังสือรับน้องวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ รับน้อง (ปี 2512)
ผู้บริจาค : รศ.รัชนีวรรณ เวชพฤติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 ม.ค. 46
267อัลบั้มภาพถ่ายสัมมนาคณาจารย์ ภ.สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ เดือนตุลาคม 2511อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ผู้บริจาค : รศ.รัชนีวรรณ เวชพฤติ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 15 ม.ค. 46
268นิสิตเก่า รุ่นที่ 1-24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ม.ค. 46
269นิสิตเก่า รุ่นที่ 25-30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ม.ค. 46
270นิสิตเก่า รุ่นที่ 31-36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)
ผู้บริจาค : นายศิริ ชมชาญ
วัน-เดือน-ปี ที่บริจาค : 17 ม.ค. 46

TOP | Close windows.