ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00020  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 13  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1จุลสาร ทำเนียบนิสิตเก่า มก.รุ่น 13 ฉบับสู่เหย้า 2 กุมภาพันธ์ 441
2หนังสือสี่รอบ KU 13 2496-2544 2 ก.พ. 441
3ข่าวสาร สายสัมพันธ์ KU 13 ข่าวสารเพื่อมวลมิตร ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25491

close windows.