รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0011
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2503
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     หนังสือรับน้องใหม่ 2503  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1-24/0011.docclose windows.