รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0020
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 2544 รุ่น 13
  ผู้บริจาค     คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     จุลสาร ทำเนียบนิสิตเก่า มก.รุ่น 13 ฉบับสู่เหย้า 2 กุมภาพันธ์ 44  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.