รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0021
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 2544 รุ่น 13 (2496-2544)
  ผู้บริจาค     คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     หนังสือสี่รอบ KU 13 2496-2544 2 ก.พ. 44  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1-24/0021.docclose windows.