รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0024
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 วจ 2543 รุ่น 56
  ผู้บริจาค     คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
  วันที่บริจาค     24 ส.ค. 44  
  รายการ     หนังสือคณะวิทยาศาสตร์จัดการ KU 56  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1-24/0024.docclose windows.