รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0025
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     7-23
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     21พ.ย.44  
  รายการ     หนังสือเพลง CHEER  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.