รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0030
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0030/2544
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.