รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0008
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-1
  ผู้บริจาค     นางวิญญา (เตวิทย์) มลกุล
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 44  
  รายการ     วารสาร พระพิรุณ เดือนกรกฎาคม 2500  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.